Regiony

Pobierz Flash Player
Wymagane:
Flash v 8
Javascript

Linki

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej Polsce. Zajmuje obszar 20187 km², co stanowi 6,5% powierzchni kraju i plasuje je na 6 miejscu wśród wszystkich województw Polski. Podlaskie sąsiaduje z trzema innymi województwami: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Stanowi jednocześnie wewnętrzną (z Litwą) oraz zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej. Stolicą województwa jest Białystok – największe z podlaskich miast – stanowiące centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze regionu. Innymi ważnymi ośrodkami miejskimi są położona za zachodzie województwa Łomża oraz zlokalizowane na północy Suwałki.

Projekt "Regiony Polski" został zrealizowany we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi 16 województw Polski.

Strona graficzna, koordynacja, realizacja - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zawartość merytoryczna - Urzędy Marszałkowskie

Wykonanie: